KRACHTGETALLEN

De wereld van getallen...

In veel oude culturen en filosofische systemen speelden getallen een cruciale rol in de opvattingen over de schepping en de structuur van het universum. Deze concepten vind je terug in diverse tradities, van de oude Grieken tot de Oosterse filosofieën.

 

Numerologie

Numerologie is een eeuwenoude praktijk waarin getallen meer zijn dan slechts cijfers; ze vormen de sleutel tot dieper inzicht in onszelf en de wereld om ons heen.

Numerologie berust op het idee dat het universum in essentie wiskundig is en dat elk getal zijn eigen unieke trilling en betekenis heeft.

Van de geboortedatum tot de naam die we dragen, numerologie onthult hoe deze getallen invloed hebben op onze persoonlijkheid, levenspad en zelfs toekomstige gebeurtenissen.